2017-09-07

Jantokiko informazio orokorra

1.-  BAZKALTIARRAK

  •  Bi motatako bazkaltiarrak daude:
                         -  Ohikoak:  astero gutxienez 4 egunetan bazkaltzen geratzen direnak.                                                         Hauek ere bi motatakoak izan daitezke

            * Garraiatuak:  eskolatik 2 km baino urrutiago bizi direnak.                                                  Kuotaren prezioa   3,30 € da.

            * Garraiatuak  ez direnak:   eskolatik 2 km baino gertuago bizi                                              diren ikasleak. Kuotaren prezioa  4,60 € da.

                    - Ebentualak: astero 3 egun edo gutxiago geratzen direnak edota tarteka                                                    bazkaltzera etortzen direnak. Kuotaren prezioa 5,20 € da.


  •  Ikaslea “ohikoa” izan ahal izateko, bere izena Delegazioak markatzen duen urriaren                egun  zehatz bat baino lehenago eman beharra dauka   ( erdialdeko egun bat,                14, 15, ... ).


  • Nahiz eta astean 4 edo 5 egunetarako lekua eskatu, aipatutako egun hori baino                          beranduago izena ematen duen ikaslea “ebentuala” bezala hartuko da.


2.-  BEKA  ESKUBIDEA

            -  Beka eskubidea izateko, ikasleak  ikasturte osoan gutxienez 20 egun etorri                                             beharko dira jantokira.


3.-  DIRU  ITZULPENA

-  Ikaslea jantokira jarraian  4 egun edo gehiago  etorriko ez balitz, egun horietako bakoitza kuotaren erdia kobratuko zaio ( % 50 ).

- Ikaslea  4 egun edo gehiago etorriko ez balitz baina egun horiek jarraian ez badira, egun horietako bakoitzaren kuota osoa kobratuko zaio ( % 100 ).

-  Ikasleak eskurtsiora egun pasa joaten direnean, jantokiko janaria hartu ez arren, kuotaren erdia kobratuko zaie ( % 50 ).

4.-  GREBA  EGUNAK

-  Sukaldariak greba egiten duenean, janaririk zerbitzatzerik ez dagoenez, ikasleei ez zaie egun horretako kuotarik kobratuko ( % 0 ).

- Irakasleek greba egin baina sukaldariak greba egingo ez balu, egun horretan jantokiko zerbitzua izatea erabat posiblea denez:

*  Delegazioan gurasook agian ez dituzuela ikasleak eskolara bidaliko kontutan hartzen dute    eta kuotaren erdia kobratuko lizueke.


            *  Ikaslea etorriko balitz, logikoa denez, kuota osoa kobratuko zaio.iruzkinik ez: